Càtedra Mário Césariny

Origen

 La Càtedra Mário Cesariny neix de l’acord de cooperació entre l’Instituto Camões IP i la UIB per promoure un diàleg constant per a l'aprofundiment de la col·laboració entre ambdues institucions per tal de crear programes de promoció de la llengua i de la cultura portugueses a la UIB, tant en l'àmbit de la docència com en l'àrea de la investigació científica i en el desenvolupament d'activitats culturals.
Les iniciatives que promourà la UIB en l'àmbit de la Càtedra Mário Cesariny tindran com a línies d'investigació:

  • Modernitat i avantguarda en la literatura i l'art portuguesos. Surrealisme a Portugal. Mário Cesariny, vida i obra.
  • Didàctica de la llengua portuguesa i la seva literatura.
  • Estudis de cultura portuguesa.
  • Literatura portuguesa i els diàlegs amb altres literatures i altres llenguatges.

Direcció

La Càtedra Mário Cesariny la dirigeix el professor Perfecto Cuadrado, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Filologies Gallega i Portuguesa de la UIB, amb el suport d'un subdirector, nomenat pel director de la Càtedra amb el vistiplau del Camões IP.

Finançament

El Camões IP atribueix a la Càtedra Mário Cesariny el suport financer per a la previsió d'activitats acadèmiques a dur a terme al llarg de l’any, condicionat per la disponibilitat pressupostària del mateix institut.

Activitats

El Camões IP, com a entitat finançadora, també es compromet a:

  1. Donar suport científic a la UIB posant a disposició d'aquesta materials bibliogràfics, audiovisuals i multimèdia del seu fons, seleccionats d'acord amb el programa d'activitats a desenvolupar.
  2. Acompanyar i monitorar l'execució del present acord de cooperació.
  3. Concedir una borsa d'estudis d'un curs d'estiu de Llengua i Cultura Portuguesa a un estudiant seleccionat per la UIB com a premi al millor estudiant de l'any en l'àrea dels Estudis Portuguesos.

La UIB, a través del director de la Càtedra:

  1. Fa la previsió d'activitats, subjecta a l'aprovació del Camões IP.
  2. Presenta la memòria d'activitats realitzades cada any.
  3. Assegura la visibilitat i la necessària divulgació del suport que concedeix el Camões IP.

X Jornades de Cultura Portuguesa 2019