Què fem

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

  • Les activitats culturals, els programes d’Universitat Oberta i els cursos d’estiu.
  • Les relacions amb els centres universitaris municipals.
  • Les relacions amb la Pastoral Universitària.
  • Les relacions amb institucions i entitats, públiques i privades, que tinguin la promoció de la cultura entre les seves finalitats.